Woning ontstoring

House Energy kogels

Voordelen:

Binnen een straal van 30 meter wordt de vrijgekomen harmoniserende en vitaliserende energie in alle richtingen verspreid.
In het werkingsgebied van de kogel komen fijnstoffelijke zuurstoffrequenties vrij.
Vrijgekomen specifieke submoleculaire energieën bevorderen het welbevinden en zorgen voor een aangenamere atmosfeer in het energetisch veld van uw huis.

Neutralisering van alle negatieve, fijnstoffelijke trillingsvelden die slecht zijn voor de gezondheid, zoals elektrosmog, straling van mobiele telefoons, tv-straling, straling van zendmasten, wateraders, aardstralen en dergelijke. Binnen het werkingsgebied van de kogel wordt hun negatieve effect ongedaan gemaakt.
In uitzonderingsgevallen kan het gebeuren dat het menselijke lichaam een paar dagen nodig heeft om aan de energie van de kogel te wennen (er treedt eerst een verergering van symptomen op, zoals bij het gebruik van homeopathische middelen).

Nadat de House Energy kogel is geplaatst, zijn bijvoorbeeld elektromagnetische velden nog altijd met de gebruikelijke technische apparaten meetbaar. Wanneer de HE kogel wordt geplaatst, blijkt het harmoniserende effect voor het organisme uit het feit dat orde wordt aangebracht in het submoleculaire veld waarvan het evenwicht is verstoord, en dat – zoals Russische wetenschappers hebben ontdekt – vóór de elektromagnetische velden uit snelt en de menselijke en dierlijke cellen in hun trillings- en communicatieve gedrag uit evenwicht brengt.

Aan de hand van experimenten, waarbij de lichaamscellen met elektromagnetische golven in een gebied van 900 MHz (de straling van een mobiele telefoon) worden bestraald, kan goed worden vastgesteld hoe effectief energie lichaam en organisme beschermt. Wanneer het celgroei-percentage na een 48 uur durende bestraling met 900 MHz zonder energie met ca. 25% daalt, blijft dit bij een bestraling met energie bij een gelijktijdig gebruik van een House Energy kogel constant bij ongeveer 100%.

Wij komen altijd bij U thuis om te testen!
Aanbevolen toepassing:

Zet de kogel op een plaats in uw huis waar de energie elke ruimte kan bereiken.
Let op: de kogel werkt als een prisma. Niet aan directe zonnestraling blootstellen. Brandgevaar!

Let er vooral op, er is veel namaak in de handel!

Afbeelding kan afwijken.