Rathera behandeling

Wat is Rathera Therapie:

Bij de door P. Romeijn ontwikkelde Rathera therapie wordt u behandeld met uw lichaamseigen elektromagnetische frequenties (trillingen).
In en rond uw lichaam bevindt zich een elektromagnetisch veld met een groot aantal frequenties. Lage frequenties storen en belasten uw lichaamsfuncties. Deze frequenties worden door u uitgestraald en laten zich ook meten. Omgekeerd is het ook zo, dat u straling opneemt uit uw omgeving, welke de lichaamsfuncties beïnvloeden. De lichaamseigen elektromagnetische frequenties laten zich door huidelektroden opnemen en via een kabel naar een apparaat voeren (b.v. een EEG en ECG).
De opname kan geschieden op verschillende manieren: d.m.v. voet- hand- of puntelektroden, al naar gelang we willen beïnvloeden. Met de puntelektroden meten we de energie van de meridiaan, welke met een orgaan verbonden is. Bij de Rathera therapie krijgt u, al naar gelang de aandoening, hand- en/of voetelektroden en/of een puntbehandeling op de daarvoor bestemde acupunctuurpunten. Via deze elektrode wordt nu uw lichaamseigen frequentie opgenomen en naar het Rathera apparaat gevoerd. Uw frequentie wordt door een filter gescheiden in: Harmonische (gezonde) en disharmonische (ziekmakende) frequentie. De disharmonische frequentie wordt omgepoold, dus in hun tegendeel veranderd en versterkt, de harmonische wordt iets versterkt en dit totale pakket frequentie teruggevoerd via een tweede elektrode naar uw lichaam. Hierdoor worden dus uw gezonde frequenties versterkt, terwijl de ziekmakende frequenties helemaal of tenminste gedeeltelijk opgeheven worden.
U, als patiënt bent gedurende de therapie onderdeel van het apparaat. Uw lichaam wordt dus niet met stroom uit het stopcontact behandeld, maar met uw eigen elektromagnetische frequentie. Bij de volgende therapiezitting wordt het apparaat opnieuw en vaak anders ingesteld, dit omdat het lichaam gezonder is geworden en dus ook de frequentie van uw lichaam veranderd is. De behandeling blijft dus steeds optimaal aan uw lichaam aangepast.
Gewoonlijk wordt in de eerste behandeling uw totale lichaam geharmoniseerd en uw toestand iets verbeterd. Dit effect duurt vaak 1 tot 3 dagen. Bij de volgende behandeling worden uw organen wat meer en beter of dieper behandeld.
De Rathera Additieven Diagnose/Therapie bestaat uit een combinatie van:
Diagnose via de electro-acupunctuur, FM diagnose ampullen, achtergronden vanuit vitamine en mineralen leer, homeopathie en de regulier westerse geneeskunst.
Therapie via de bovengenoemde Rathera therapie, aangevuld met homeopathie en opbouwstoffen, zoals o.a. vitamines en mineralen.

Door ampullen in een testbeker te plaatsen welke verbonden is tussen u en de Rathera kunnen wij tevens bepalen welk preparaat voor u geschikt is, en kunnen u dit dan voorschrijven, b.v. een preparaat van Vogel, VSM, Bloem, Bach, AOV enz. Als u al medicamenten gebruikt kunt u deze meenemen om deze voor u mee te testen.