Electro acupunctuur

Wat is Electro acupunctuur

Dr. Voll was een Duitse arts die onderzoek deed naar het meten en elektrisch stimuleren van acupunctuurpunten. Bij toeval ontdekte hij dat de metingen van de acupunctuurpunten veranderen door het plaatsen van homeopathische middelen in het meetcircuit. Hij heeft het uitgewerkt tot een uitgebreide methode, waarbij een totaal overzicht kan worden verkregen van de energetische toestand van het gehele lichaam.

Een behandelaar is op deze wijze in staat om daar naar te handelen waar de meeste kans op succes te verwachten is. Tevens is hij in staat, via de onderlinge relaties tussen de acupunctuurpunten, vast te stellen of er enkele milieu/giftige belastingen of stoorhaarden in het lichaam aanwezig zijn.

Deze ziekmakende invloeden kunnen elders in het lichaam voor klachten zorgen. De klachten hoeven dus niet voort te komen uit oorzaken ter plaatse van de klacht maar kunnen ontstaan uit een stoorhaard elders in het lichaam.
Het doel van de EAV-meting is zoeken naar de oorzaak van de klachten van de patiënt; als de oorzaak wordt weggenomen, verdwijnen veelal de klachten.

Uitgangspunt is, dat het meten van de acupunctuur- punten die corresponderen met bepaalde organen of orgaanfuncties, conclusies toelaat over de functietoestand van die organen of orgaanfuncties.